SITEMAP    

 
     
 

Kort, lister, etc.
 

Spørgeliste til livsløbsinterviews

Spørgeliste til livsløbsinterviews (samme som ovenstående)


Diverse kort og lister

Kort over Kbh amt

 

    Gade > sogn 1787

Kbh sognekort 1850

    Gade > sogn 1801

Kbh sognekort 1880

    Gade > sogn 1840

Kbh sognekort 1900

    Gade > kvarter > sogn 1863

Kbh sognekort 1911

    Gade > sogn 1870

Kbh sognekort 1926

    Gade > sogn 1880


    Gade > sogn 1890

Kbh 1611 (prospekt)

    Politi- og fattigkreds 1890

Kbh - kort 1659 (2 MB)

 

Kbh - kort 1770 (2 MB)

 

    Ændrede gadenavne

Kbh - kort 1906 (2 MB)

 

    Sogne efter oprettelsesår

 

 

    Anerkendte trossamfund


Forskelligt

Aneark

Børneark

Gotisk alfabet

Slægtstavle

 

 

 

Tip!

Listen "Gade> kvarter > sogn" er god, hvis du skal bruge folketælling på arkivalieronline.dk
Her skal du kende kvarteret, for at få folketællinger fra en bestemt gade frem på skærmen.

Listen "Politi- og fattigkreds" 1890 indeholder oplysning om det fattigdistrikt og den politikreds en gade hørte til. Det sidste får du brug for, hvis du skal bruge politimandtaller på Københavns Stadsarkiv.

 

Mere til print

På flere af arkivernes hjemmesider kan du hente flere ark og foldere.

Københavns Stadsarkivs print-side

Statens Arkiver:
Vejledninger i mest brugte arkivalier

Udgivelser til download